Kwestionariusz ADAM (Androgen Deficiency in Aging Males)

Jest narzędziem służącym do wstępnej oceny niedoboru androgenów u mężczyzn. Jest to prosty formularz składający się z serii pytań, które pomagają zidentyfikować objawy potencjalnie związane z niedoborem testosteronu, takie jak zmęczenie, spadek libido, trudności z koncentracją, czy utrata masy mięśniowej.
  1. Czy obserwuje Pan obniżenie popędu płciowego?
  2. Czy odczuwa Pan braki energii?
  3. Czy obserwuje Pan spadek siły mięśniowej lub pogorszenie formy fizycznej?
  4. Czy odnotował Pan spadek zadowolenia z życia?
  5. Czy obniżył się Panu wzrost?
  6. Czy bywa Pan częściej smutny i/lub w złym humorze?
  7. Czy erekcje bywają słabsze?
  8. Czy zauważył Pan ostatnio obniżenie aktywności ruchowej?
  9. Czy robi się Pan śpiący po obfitym posiłku?
  10. Czy miewał Pan ostatnio trudności z wydajnością w pracy?
Wyniki tego kwestionariusza mogą wskazywać na potrzebę dalszych badań hormonalnych i dokładniejszej diagnostyki. Interpretacja wyników opiera się na liczbie odpowiedzi twierdzących — większa ilość wskazań na "tak" sugeruje większe prawdopodobieństwo niedoboru androgenów. Kwestionariusz ADAM jest przydatny jako narzędzie przesiewowe, które może przyczynić się do wczesnego rozpoznania i leczenia zaburzeń związanych z andropauzą.